Stor lösenordsläcka – kolla om du är drabbad!

| 29 januari 2024

Intrång

70 miljoner e-postlösenord har läckt, meddelar en rad medier. Nyheten fick stort
genomslag på onsdagskvällen eftersom många svenskars e-post, Netflix- och
Facebookkonton kan ha kapats. Nu väntar en våg av bedrägeriförsök och kapningar.
Webbplatsen “Have I Been Pwned” är ett verktyg som låter dig kontrollera om din e-postadress
har varit med i något dataintrång!

Här är en enkel guide för att använda webbplatsen
1. Gå till webbplatsen Have I Been Pwned – https://haveibeenpwned.com/
2. På startsidan finns en sökruta där du kan skriva in din e-postadress
3. Efter att du har skrivit in din e-postadress och tryckt på sökknappen ”pwned?”,
kommer webbplatsen att visa om din e-postadress har varit med i några kända
dataintrång
4. Om du får meddelandet “Oh no – pwned” bör du omgående byta lösenord på din

Text SKPFpensionärerna