Utbildning för våra cirkelledare

| 28 oktober 2023

Utbildning

Våra cirkelledare avsatte, under två fredagseftermiddagar, 20/10 och 27/10, tid för genomgång och utbildning
som omfattar främst Första hjälpen och HLR, Hjärt- Lungräddning.
Utbildningen leddes av Civilförsvaret Riksinstruktör Lena Lundman Westberg, Skellefteå.

Deltagarna tycker att det är viktigt och känns tryggt att få genomgå denna utbildning med praktiska övningar.
För flera var detta en repetition av samma utbildning som år 2021.

1Förberedelse för att påbörja hjärtkompression och inblåsning.

Det blir ganska påfrestande att göra 3 stycken serier med 30 bröstkompressioner per minut
och med två inblåsningar mellan varje 30 serie. Det är nödvändigt att få hjälp/avlösning av
fler personer under tiden i väntan på ambulans.

1Här visar instruktören förberedelser för användandet av hjärtstartare.

 

Text L Norman Foto L Norman