Vårens sista medlemsmöte

| 4 maj 2024

Medlemsmöte med info från Brottsofferjouren

 

1

1

Vårens sista medlemsträff för SKPF Skellefteåavdelning
Onsdag den 24 april var medlemmarna i SKPF inbjudna till sista medlemsmöte för våren i EFS lokaler, ett 60 tal medlemmar hade hörsammat inbjudan. På programmet stod information från styrelsen och av dagens gäster Margareta Karlsson o Inga-Lis Karlsson från Brottsofferjouren. Ordförande Lars Norman hälsade alla välkomna och uttryckte nog vad många tänkte när ska första vårvärmen komma. Styrelsen rapporterade från senaste mötet i KPR, en
aktuell fråga är omvandling av stadskärnan fram till 2026 där en viktig fråga är att skapa säkert, trygghet, och tillgänglighet för alla, omvandlingen sker i samarbete mellan kommunen och företag i stadskärnan. Styrelsen informerade även om nya studiecirklar som planeras till hösten bland annat bakning i bagarstuga, bokcirkel, nybörjargrupp i canasta och vegetarisk matlagning. Styrelsen informerade från resan till Gällivare o Kiruna och påminde om distriktets sommardag i Gravmark den 21/7 med uppträdande av Lasse Stefans. Så var det dags att hälsa dagens gäster från Brottsofferjouren välkomna som informerade om sin verksamhet, den består av 65 lokala jourer och har cirka 1300 volontärer allt arbete sker ideellt och man ger medmänskligt stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga och informerar om polisanmälan, rättsprocess, ersättningsfrågor och stöd vi rättegång det är helt gratis, alla som jobbar i verksamheten har avgett tystnadslöfte och man kan vara helt anonym i kontakten om man så önskar. jouren nås på telefon 116006.
Lars tackade alla medlemmar och dagens inbjudna gäster för intressant information som avslutning var det dags för dragning av lotteriet med fina priser
Sedan bjöds det till kaffe och smörgås.

 

Text Christer Johansson Foto Christer Johansson