Våra aktiviteter

| 11 september 2022

Aktiviteter hösten 2022

Startdatum för våra aktiviteter:

Boule 19 september kl. 15.00, kontaktperson Lars Westin tel. 070-566 99 64

Qigong 27 september kl. 13.00, kontaktperson Marianne Strand tel. 073-829 88 54

Bridge har startat, kontaktperson Åke Karlsson tel. 070-212 64 31

Läsecirklar

Start den 20 september, kontaktperson Karin Lundblom tel. 070-325 75 54

Start den 21 september, kontaktperson Bert Härdfeldt tel. 076-824 84 31