ÅRSMÖTE 2024 03 06

| 6 mars 2024

SKPF avd 13 årsmöte i Strömkarlen

Ett 50-tal hade samlats i Strömkarlen när avd 13 kallade till årsmöte. Efter att ordförande Barbro hälsat välkommen och en tyst minut hållits för de som lämnat oss under året tog Erik Dahlbom över mikrofonen. Han ägnade en stund till att informera om de resor han är med och arrangerar. Erik avtackades med en blomma och sedan dukades det fram för kaffe och smörgås. Sedan var det dags för Henrik Larsson från Kommunal I Trollhättan, som valts till ordförande för mötet att ta till orda. Han skötte klubban med stor kunskap. Resultatet av valen till styrelsen kan ni läsa under “Nyheter från avd 13”. Innan kvällens lottdragning avtackades det, Birgit och Maj-Britt avtackades i styrelsen och kommittéfolket avtackades med en blomstercheck. 

   

Ordförande Barbro Larsson        och årsmötets Henrik Larsson

Gunborg och Erik Dahlbom diskuterar en tänkt resa.

 

Kaffet smakade som vanligt gott   och kaffegruppen pustar ut.

 

STYRELSEN M.FL 2024 

Ordförande Barbro Larsson 

Vice ordförande Roger Olofsson 

Kassör Wera Larsson 

Sekreterare Maj Mattsson 

Studieledare Rosalie Cavis 

Ersättare Gerd Blom, Rigmor Bengtsson, Hans-Olof Strömdahl

Programkommittén Stig Widén , Hans-Olof Strömdahl

Rep-skapet Barbro Larsson, Roger Olofsson, Kajsa Lemar, Inger Andersson

Valberedning   Alf Jörlind, Stig Widén