Årsmötet 2019 avklarat, ny ordförande.

| 6 mars 2019

Den 6 mars 2019 genomförde SKPF avd. 13 Trollhättan sitt årsmöte i Strömkarlens lokaler i Trollhättan, Vår avgående ordförande avtackades efter ett väl utfört arbete med både blomma och kram av tillträdande ordförande Hans Mac Donald.

Styrelsen 2019:

Ordförande:      Hans Mac Donald

V. ordförande:  Anita Karlsson

Kassör:;             Wera Larsson

Sekreterare:      Maj Mattsson

V. sekreterare: Maj-Britt Lindbom

Ersättare:          Birgit Höög,  Gerd Blom, Evy Jessen, Barbro Larsson