Ökad brist på bostäder för äldre

Äldrepolitik | 24 maj 2024

Allt fler kommuner har brist på trygghetsbostäder, seniorbostäder och särskilda boenden för äldre. Det framgår av en ny enkät Boverket gjort. SKPF Pensionärerna uppmanar regeringen och kommunerna att agera.

Andelen äldre i befolkningen ökar, och så även behovet av trygga och överkomliga bostäder som passar pensionärer. Nu visar Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät till alla kommuner att underskottet på anpassade bostäder för äldre växer.

“Att få bo i en bra och funktionell bostad som man har råd med borde vara en rättighet för alla äldre. Men nu har vi en dålig kombination av kris i byggbranschen och stigande boendekostnader för den enskilde. Läget kräver att politiker såväl nationellt som lokalt tar ansvar för bostadspolitiken – marknaden löser inte allt”, säger Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande för SKPF Pensionärerna.

Boverkets enkät visar att det i år är fler kommuner än tidigare som har brist på trygghetsbostäder. Boendeformen är ett mellanting mellan vanligt boende och särskilt boende med heldygnsomsorg, säbo. Ett femtiotal kommuner uppger att det finns ett behov av trygghetsbostäder, samtidigt som de i dagsläget saknar boendeformen helt.

Även seniorbostäderna är för få – totalt 86 kommuner svarar att de har underskott. Det handlar om helt vanliga bostäder, men som är avsedda för personer över en viss ålder och som ska vara utformade efter äldres behov av tillgänglighet, trygghet och gemenskap.

“Det är tydligt att regeringen och kommunerna tillsammans behöver agera för fler tillgängliga bostäder för äldre. Det handlar både om att stimulera nya bostäder och att tillgänglighetsanpassa de bostäder som redan finns, till exempel genom att installera hiss”, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Brist på platser i säbo
När det gäller särskilda boenden för äldre med stora omsorgsbehov är bristen fortsatt stor. Det är i år 112 kommuner som har för få sådana bostäder.

“Det är allvarligt. Kommunerna måste säkerställa tillräckligt många platser på särskilda boenden. Det är helt grundläggande i en stark välfärd”, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Dystra utsikter för bostadsmarknaden i stort
Det är något färre kommuner än tidigare som uppger att de har underskott på bostäder, enligt. Ändå är det lite mer än hälften som svarar att antalet bostäder inte räcker till.

När det gäller framtidsutsikterna syns också ett oroande trendbrott. För första gången på många år bedömer kommunerna att läget på bostadsmarknaden kommer att vara sämre om tre år jämfört med i dag. Sex av tio svarande tror att det kommer att råda brist på bostäder i kommunen om tre år.