Årsmöte med information om seniorboenden

| 9 mars 2022

Regionsalen på Regionhuset blev nästan helt fylld av medlemmar som gladde sig åt att kunna träffas på detta årsmöte.

Ett 55-tal medlemmar infann sig i Regionsalen på Regionhuset när kommunalpensionärerna SKPF avd. 45, hade kallat till årsmöte den 8 mars. Morgonfika avnjöts i gemytligt samspråk i samband med att anmälningslistan avprickades.

Ordförande Barbro Kjellberg gladdes åt att man återigen kunde mötas inomhus, berättade om årsmötesprogrammet och hälsade alla välkomna innan årsmötet öppnades. Första punkt var parentation med diktläsning för de medlemmar som avlidit under året och avslutades med en tyst minut. Till årsmötesordförande valdes Carin Nilsson ordförande i Äldrenämnden och till årsmötes-sekreterare Gunny Blomgren, SKPF avd. 45.

Verksamhetsberättelsen speglade en omfattande verksamhet, trots alla pandemirestriktioner och att ekonomin är god. Valproceduren var väl förberedd och snabbt avklarat, bland annat återvaldes Barbro Kjellgren som ordförande.
Efter årsmötet återtog Carin Nilsson rollen som Äldrenämndens ordförande och gav en initierad bild av situationen inom äldreomsorgen. Det är bland annat brist på välutbildad personal och brist på sökande till de tjänster som utlyses. Därefter övertog Anna Wiberg, kommunikatör hos AB Bostaden, scenen och berättade om seniorboenden plus i Umeå. ”plus” står här för att det finns gemensamhetsutrymmen och en senior-värd som ansvarar för aktiviteter på boendet. Båda informatörerna fick många intresserade frågor som i de flesta fall kunde besvaras till full belåtenhet.
Årsmötet avslutades slutligen med en gemensam god lunch i regionhusets restaurang där man kunde fortsätta den sociala samvaron i godan ro.

Text Görel Lindahl