Avd.45 Styrelsen

| 14 november 2019

Styrelsen samlad för fotografering

Från vänster: Barbro Kjellberg, Per Holmström, Siv Henricsson, Eva Nilsson, Sten Biström (delvis skymd), Ingegerd Weidemar, Görel Lindahl, Annette Sandgren, Åsa Andersson, Bengt Roukus och Gunvi Lundgren.
Saknas på bild: Lennart Lundberg