Höstmöte avslutades med Relax

| 23 oktober 2021

Till årets Höstmöte kom 33 röstberättigade. Mötet avslutades med fika och sällskapsspel

Årets Höstmöte hos SKPF i Tranan på Sjuans mötesplats den 19 oktober, kunde genomföras med lindriga pandemirestriktioner. Ett 30-tal medlemmar deltog i mötet och höll avstånd genom att sitta i mindre grupper.

Ordförande Barbro Kjellberg hälsade alla hjärtligt välkomna, öppnade mötet och presenterade förslaget till dagordning. Höstmötet ska besluta om verksamhetsplan, budget och medlemsavgift inför kommande år. Underlag för beslut var utdelat till alla och kommenterades av såväl Barbro som av kassör Sten Biström. Den senare konstaterade att man inte kunnat utnyttja tillgångarna fullt ut pga. pandemirestriktionerna under verksamhetsåret, och Birgitta Mukkavaara föreslog att årets resultat skall föres över till 2022 i ny räkning.

I förslaget till medlemsaktiviteter ingick bl.a. att man ska ha träffar på lunchrestaurang i Umeå en gång per månad samt, utöver olika studiecirklar, även ha sociala aktiviteter som sällskapsspel. Mötet godkände oreserverat såväl verksamhetsplan som budget och medlemsavgift, vilken behålles oförändrad.
Efter mötet serverades fika till alla varefter de som ville prova på sällskapsspelet Relax, stannade kvar och delades in i spelgrupper. Carin Franklin gick runt bland grupperna och informerade om spelreglerna. Upplevelsen bland spelarna var genomgående mycket positiv.
Det är värt notera att forskare undersökt hur olika typer av sällskapsspel påverkar oss. Det har visat sig att det bl.a motverkar åldersrelaterades minnesproblem och att fysiskt sällskap, till skillnad mot när man spelar online, får oss att må bra eftersom människan är ett flockdjur.

Text Görel Lindahl Foto Görel Lindahl