Protokoll Årsmöte SKPF Avd 275 2 Juni 2021

| 22 juni 2021

Hej Vill börja med att tacka alla er medlemmar som hjälpt oss att genomföra årsmötet för 2021 genom att svara på utskicket per brev som ni erhållit från oss. Mycket bra respons, där 109 medlemmar av 150 st svarat på utskicket. 109 st har svarat JA på följande frågeställning: Medl. godkänner : mötet genomförs brevledes : godkänner alla punkter på dagordningen : godkänner styrelsens verksamhetsberättelse : godkänner styrelsens kassaredogörelse : godkänner balansräkningen : ger styrelsen ansvarsfrihet Att vi är nödsakade att lägga ned AVDELNING 275 vid årskiftet 2021-2022 har godkänts av 75 st medlemmar och samtliga medlemmar kommer naturligtvis på frivillig väg överföras till vår systerförening SKPF Avd 49. Blomstercheck gavs till Kerstin Sörskog och Lasse Enarsson som avgår efter mångårigt styrelsearbete. Blomstercheckar till mötesvärdinnorna: Lillian Enarsson som avgår, samt övr. värdinnor: Ing-Britt Edman, Lillianne Svensson, Agneta Strid, samt Karin Bergqvist. Blomstercheckar till årsmötesordf: Christina Högström samt Zarita Axelsson som sköter inträdessysslorna. Parentation för Dagny Adolfsson som hedrades med en tyst minut,som avlidit under 2020 Medlemsavgiften för 2022 är 160 kronor Länsträffen är inplanerad i november och kommer att vara i Vimmerby , mer information kommer i annonser och dagspressen. F.ö. är styrelseledamöterna desamma 2022 som i fjol. Vi hoppas också att vi får avsluta denna jobbiga period med att kunna ha några höstmöten med lite extraextra om inte läget försämras. Njut nu av sommaren och håll koll på annonseringar i dagspressen betr. aktiviteter. Om det är något ni undrar över får ni gärna kontakta oss i styrelsen.