Årsmöte 2022

| 22 april 2022

Årsmöte i SKPF avd 44, Växjö

Den 21 april samlades 92 medlemmar till årsmöte på Kvarnhagskällan i Växjö.

Mötet inleddes med att ordförande Laila Stein hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. Därefter pålystes en stunds stillhet, ett ljus tändes och vi riktade våra tankar till de medlemmar som lämnat oss under det gånga året. En tänkvärd dikt lästes.

Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna. Som mötesordförande utsåg Sven-Åke Gustavsson. Han tog ossgenom verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse, vilka mötet godkände. Styrelsen beviljades också ansvarsfrihet.

Göran Håkansson valdes till kassör på 2 år. 3 styrelseledamöter valdes: Birgitta Sjögren, Thomas Ingvarsson och Eva Samuelsson på 2 år

Tre suppleanter på 1 år valdes: Lena Henriksson, Lisbeth Bergendahl och Göran Danielsson.

Som revisorer valdes Sven-Åke Gustavsson och Gunilla Lundström med ersättare Curt Danielsson.

Information lämnades om en resa till Ullared och om en eventuell resa för studiecirkeldeltagare till Österlen.

Möte med regionens politiker den 17 augusti.

Avtackning av valberedning, avgående ledamöter, suppleanter och revisorer skedde sedan.

Så var det dags för underhållning. ”Rösmåla-Elvis, Mikael Litén stod på scenen Han bjöd oss på flera härliga låtar i en härlig blandning av både gammalt och lite nytt.

Som avslutning bjöds det på kaffe, landgång och kaka.