Medlemsmöte avd. 44

| 25 september 2023

Medlemsmöte 2023-09-21

Ordförande Laila Stein hade glädjen att hälsa ett nittiotal medlemmar välkomna till dagens möte. Trevligt att så många kommit.

Dagens föreläsare var smittskyddsläkare Christian Blomqvist. Han berättade på ett tydligt och lättfattligt sätt om vikten att vaccinera sig mot Covid-19, influensa och Pneumokocker (lunginflammation och blodförgiftning).

Man kan ta alla tre vaccinationerna vid samma tillfälle Pneumokockvaccinet kan man ta när som helst med 5 år emellan tillfällena. Dessa tre vacciner är kostnadsfria.

Han talade också om Bältrosvaccin. Alla som haft vattkoppor har detta virus vilande i kroppen och av någon anledning vaknar det till liv senare i livet och ger bältros. Detta är en dyr vaccination vars kostnad man får stå för själv.

TBE- vaccin får man också bekosta själv. Rådet, när det gäller att undvika fästingbett, är att ha heltäckande kläder och stövlar när man är ute i skog och mark.

Medlemmarna fick tillfälle att ställa frågor och Christian fick en varm applåd och tackades med en gåva skänkt till Hjärnfonden.

Efter kaffepausen lämnades information om regler om tandvård. Information lämnades också från Kommunala pensionärsrådet, Regionala pensionärsrådet och Resenärsrådet. Synpunkter och frågor från medlemmarna tas vidare till de olika råden.

En fråga kom upp om vilka som har för avsikt att lämna styrelsen nästa år. Medlemmarna uppmanades att tänka efter om de hade förslag på sig själva eller annan som är intresserade av styrelsearbete..

För övrigt så gavs tillfälle att anmäla sig till Ullaredsresan.

Ordföranden tackade för idag och avslutade mötet med hopp om att vi ses igen den 19 oktober.