Allt fler har svårt att förstå pensionssystemet

Pension | 25 april 2024

Fyra av tio tycker att pensionssystemet är svårt att förstå. SKPF:s Liza di Paolo Sandberg efterlyser en översyn av helheten för att det ska bli mindre komplext.

Andelen pensionssparare, det vill säga personer i åldern 20–64 år, som tycker att det är svårt att förstå pensionssystemet har ökat från 33 till 40 procent mellan 2022 och 2023. Samtidigt anser endast 27 procent att de har tillräckligt med kunskap för att göra medvetna val som påverkar pensionen. Året innan var andelen högre, 33 procent. Det enligt en undersökning som Pensionsmyndigheten presenterade vid ett seminarium på onsdagen.

“Pensionssystemet är krångligt och det får konsekvenser. Det försvårar möjligheterna att kunna ta medvetna beslut om sin pension och att förutse vad man kommer att ha i plånboken som pensionär”, kommenterar Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande på SKPF Pensionärerna.

Just nu ser två utredningar över nivån på pensionsavgiften respektive hur en så kallad gaspedal skulle kunna införas i pensionssystemet för att göra det möjligt att betala ut överskott från systemet. SKPF Pensionärerna har drivit på för att dessa saker ska utredas. Förbundet anser dock att man i ett nästa steg också måste se över garantipensionen och de andra delarna i grundskyddet.

“När nu både avgiften och gasen utreds borde även helheten ses över, särskilt grundskyddet. Det är viktigt för att bland annat få till ett mer lättbegripligt system, så att möjligheterna att kunna göra medvetna val kring pensionen blir mer rättvisa”, säger Liza di Paolo-Sandberg.