Årsmöte för SKPF avd 263

| 23 februari 2024

Ordförande Lennart Berggren hälsade 40-tal medlemmar välkommen till årsmöte med SKPF avd 263 i Ånge på Corner Folkets Hus torsdag 22 februari.

Före årsmötet var det buffé på Mittlandia och efter årsmötet uppträdande av Rankleven Band. Mötet innefattade sedvanliga ärenden med verksamhetsberättelse på 4 sidor med bl.a. alla uppdrag, sammanfattning av ekonomin, medlemsstatistik med 266 medlemmar 9 styrelsemöten, 9 medlemsmöten, danser och motionsaktiviteter som linedance, qigong och boule, buss till uppträdande i Sundsvall, hemsida och Facebooksida, kulturprogram och studiecirklar. Påpekades att Grankotten ska tas bort från hemsidan och andra ställen. Avdelningen hade intäkter med 41 942 kr och kostnader med 41 377 kr vilket gav resultatet ett överskott med 547 kr. Utgående balans 57 649 kr. Styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Medlemsavgiften oförändrad för 2025 med 200 kr. Valen var mest omval, men flera ledamöter har velat avgå så till nästa årsmöte behöver nya komma in. Lennart Berggren avslutade med att informera om aktuella saker, bl.a. resesamarbete med andra pensionärsorganisationer i kommunen.

Text Ulf Stecksen Foto Ulf Stecksen