Årsmöte för SKPF avd 263

| 25 februari 2022

Årsmöte för avdelningen hölls torsdag 24 februari i fullmäktigesalen på Mittlandia. Efteråt underhöll Bridge Band med sin countrymisik.

Ordförande Lennart Berggren hälsade ca 70 medlemmar välkomna till årsmötet 24 februari i fullmäktigesalen på Mittlandia efter en god supé. Tyst minut hölls för föreningens avlidna medlemmar.  Sedvanliga vidtog traditionella årsmöteshandlingar  med verksamhetsberättelse med mindre
aktiviteter än vanligt p.g.a. pandemin. Årsredovisning visade på intäkter med 22 835 kr, varav medlemsavgifter 18 480 kr och kostnader med 18 235 kr, vilket gav resultatet 4 600 kr. Utgående balans 72 395 kr. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Inga ersättningar ska utgå 2022. Oförändrad medlemsavgift med 180 kr, om inte förbund och distrikt ändrar detta. 110 kr till förbundet, 60 kr avdelningen och 10 kr till distriktet. Avdelningens styrelse har bestått av ordförande, 6 ledamöter och 2 ersättare och inga ändringar gjordes. Sven-Erik Simonsson, Ulla Berggren och Börje Israelsson  är valda på två år och har 1 år kvar som ledamöter i styrelsen. Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag nedan.
Ordförande på 1 år: Lennart Berggren. 3 ledamöter på 2 år: Irene Henriksson, Lola Bäckström och Ulf Stecksen. 2 ersättare i styrelsen på 1 år: Bosse Ståhl och Olle Wickman. 2 revisorer på 1 år: Jan-Olof Nelhagen och Märta Arvman. 2 revisorsersättare på 1 år: Bengt-Göran Lindström och Jan Wreede. 3 ombud ABF:s halvårsmöte hösten 2022 och årsmöte 2023 – Irene Henriksson och Ulf Stecksen och Evy Öhgren. 3 ombud till distriktets årsmöte – Lennart Berggren, Sven-Eric Simonsson och Ulf Stecksen.
2 i valberedning på 1 år:  Stefan Hägglund och Börje Bäckström väljs med Börje som sammankallande. Olle Wikman väljs till ersättare. Elisabeth Matson avgår ur styrelsen, men var inte närvarande, så hon får avtackas senare.
Börje Bäckström rapporterade att en ny stor Vikingbåt börjar gå på Östersjön och kryssning är bokad söndagskväll 10 april till måndagskväll till Åbo. Kostar 1 400 kr för bussresa, båtresa och mat på båten. Måltider på bussresan får betalas förutom detta. Stort varuhus på båten och underhållning och dans. Ska samåka med våra samarbetsföreningar SKPF avd 88 och PRO, om vi inte själva fyller bussen. Börje planerar också endagstur till fjällen. Ordföranden avslutade årsmötet. Därefter underhöll countrybandet Bridge Band med 4 Ångekillar.

Text Ulf Stecksen Foto Ulf Stecksen