Årsmöte SKPF Grankotten 2021-05-20

| 20 maj 2021

Avdelningen har torsdag 20 maj haft årsmöte i Ånge Folkets Hus med fåtal medlemmar pga Coronapandemin. Lennart Berggren valdes till ordförande. Se nedan övriga val.

I styrelsen är Ulf Stecksén, Elisabeth Matsson, Irene Henriksson  valda på 2 år och har 1 år kvar.
Följande val beslutades:
A. Ordförande i styrelsen på 1 år
: Lennart Berggren.
B. 3 ledamöter i styrelsen på 2 år: Sven-Erik Simonsson, Ulla Berggren och Börje Israelsson.
C. 2 ersättare i styrelsen på 1 år: Bosse Ståhl och Britt Lola Bäckström.
D. 2 revisorer på 1 år: Jan-Olof Nelhagen och Märta Arvman.
E. 2 revisorsersättare på 1 år: Bengt-Göran Lindström och Jan Wreede.
F. 3 ombud ABF:s halvårsmöte hösten 2021 och årsmöte 2022 – Irene Henriksson och Ulf Stecksen och Evy Öhgren.
G. 3 ombud till distriktets årsmöte – Lennart Berggren, Sven-Eric Simonsson och Ulf Stecksen.
H. 2 i valberedning på 1 år:  Stefan Hägglund och Börje Bäckström väljs med Börje som sammankallande. Olle Wikman väljs till ersättare.
I. KPR-ledamot på 2 år: Lennart Berggren med Sven-Eric Simonsson som ersättare.