Medlemsmöte 23 maj med kommunalrådet Erk Lövgren

| 23 maj 2024

SKPF avd 263 hade medlemsmöte 23 maj på Corner Folkets Hus efter middag på Mittlandia. Sven-Eric Simonsson informerade att vår ordförande Lennart Berggren är sjuk och ska få behandling en gång i veckan 10 veckor framåt. Han uppmanade att anmäla sig till 75-årsfirandet tillsammans med avd. 88 i Erikslunds Folkets Hus 13 juni senast 28 maj. Kommunalrådet Erik Lövgren informerade sedan om aktuella frågor i kommunen.

Erik Lövgren fortsatte med RES etableringar med vätgas i Alby och Ljungaverk, där tillståndsansökan är inlämnad och föranlett att hålla tårtkalas i Ljungaverk. Han gick sedan in på alla planerade etableringar med runt 400 nya arbetstillfällen, vilket motsvarar 4000 i Sundsvall befolkningsmässigt. Detta innebär att det behövs nya bostäder, där han berörde problem i denna fråga. Han berättade om ett möte med RES där det talades om 35 intressenter och Tovåsens ställverk, som ger fördelar för etableringar. En aspekt på uppvärmningen att varma trakter i t ex Afrika gör att växthus blir för varmt och kan flyttas norrut.
Han tar också upp att regeringens politik minskar tillgången på arbetskraft kombinerat med minskade födelsetal. Brist på bostäder för inflyttande arbetskraft också ett problem. En incitamentutredning ska förhoppningsvis kunna ge kommunen medel vid etablering av vindkraft. Han berörde också budget och att kommande kommunfullmäktige i början av juni ska ta beslut om detaljplan i Ljungaverk och framtida vindkraftsetableringar i Storåsen och Östavall. Erik avslutade en intressant och detaljerad information med att uppmana att sälja hus och se till at folk flyttar till Ånge.

Text Ulf Stecksen Foto Ulf Stecksen