Medlemsmöte - grillafton på Corner 1 juni med Anders Bergman

| 2 juni 2023

70 medlemmar samlades på Corner Folkets Hus i Ånge för grillafton, underhållning och information torsdag 1 juni.

Ordföranden Lennart Berggren började sin information med resa tillsammans med Reumatikerföreningen 11 juli till olika platser i Jämtland för 750 kr. Han fortsatte med en rapport från möte dagen innan med andra pensionärsföreningar i kommunen om att samarbeta med resor. 5 föreningar var representerade och 3 saknade representation. Nytt möte ska hålla 17 augusti. Beslutades att fortsätta som idag med möjlighet till samåkande och att bilda en resegrupp med en kontaktman från intresserade organisationer, som träffas några gånger per år och mailar varandra sin förenings planerade resor.  Vid första mötet utse en sammankallande eller ordförande för gruppen. På sikt kanske denna grupp kan ta över all planering av resor för de pensionärsföreningar som vill delta.Anders Bergman från Östersund underhöll hela mötet med allehanda musik, som också innehöll allsång. Grillarna Sven-Eric Simonsson och sonen Tomas grillade utomhus och under mötet blev de klara och man kunde ta för sig av en god biff med tilltugg. Lottförsäljning med dragning var också en del av aftonen. Sedan rensades golvet och de som så ville kunde avsluta mötet med att dansa och dansgolvet fylldes relativt mycket. Slutsatsen en trevlig afton med god mat. 

Text Ulf Stecksen Foto Ulf Stecksen