Ordförande avliden

| 1 april 2020

Vår ordförande Göran Jonsson har avlidit, vilket styrelsen djupt beklagar. Vice ordförande Lennart Berggren går tills vidare in i hans ställe.