Rapport årsmöte 2019 med SKPF ”Grankotten”

| 21 februari 2019

SKPF ”Grankotten” hade årsmöte 21 februari på Mittlandia med närmare 50 medlemmar. Vice ordförande Lage Nygren hälsade välkommen och höll parentation för föreningens avlidna medlemmar. Olle Wikman valdes till mötesordförande.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning med 387 kr i överskott föredrogs och godkändes och styrelsen gavs ansvarsfrihet. Utgående balans är 62 076 kr. Verksamhetsplanen för 2019-20 som utgörs av aktivitetsprogrammet godkändes. Ska delas ut framöver. Medlemsavgift för år 2020 fortsätter vara 180 kr.

Valen utföll så att Leif Neuman på egen begäran slutar som ersättare i styrelsen och Lage Nygren går från ledamot till ersättare efter lång och trogen tjänst och Lennart Berggren blir ny ledamot i styrelsen. Övriga förtroendevalda valdes om. Leif Neuman avtackades liksom Olle Wikman som mötesordförande.

Lage Nygren informerade om det som är på gång. Nästa medlemsmöte 14 mars med information från kommunalrådet Sten-Ove Danielsson. Stefan Hägglund sitter i Regionens Pensionärsråd, RPR, och rapporterade därifrån. Han sitter på PRO:s mandat, som den ende representanten från Ånge kommun och efterfrågade ärenden att ta upp. Lennart Berggren informerade om att ABF ska starta en studiecirkel med 5 träffar mars och april om vad man ska ha i beredskap om det händer något, typ elavbrott. Lage Nygren avslutade med att supé serveras efter mötet följt av dans till Finezze och sedan en historia om hur det var förr i tiden i jämförelse med dagens nymodigheter.