Rapport medlemsmöte 11 oktober

| 13 oktober 2018

Kommunalrådet Sten-Ove Danielsson berättade om läget den gångna sommaren och framtiden för Ånge kommun och ordföranden Göran Jonsson rapporterade om aktuella frågor.

Ordföranden Göran Jonsson hälsade välkommen till ett mycket välbesökt medlemsmöte med hela 95 medlemmar på Mittlandia 11 oktober och överlämnade ordet till kommunalrådet Sten-Ove Danielsson, som berättade om sommaren som varit och framtiden i kommunens olika verksamheter. Han började med att man haft jobbigt i Fränstaområdet med sommarjobben inom vården med ca 200 anställda, som ska ersättas under semestrar i juni och juli. Visar att det finns saker att förbättra. Inom andra verksamheter gör högkonjunkturen att kostnader ökat och alla har fullt upp, så det är svårt få tag på folk. Det saknas 18 tandläkare i vårt län. För 25 år sedan var det 1150 arbetslösa i kommunen, idag 350. Många av dessa är inte anställningsbara, utan måste utbildas. Han tar några ex. på utvisningar, som sedan slutat lyckligt.

Badhuset i Fränsta behöver renoveras. Man har tagit ett inriktningsbeslut, där partierna är överens om att satsa 40 mkr. Det är 50 år gammalt och behöver stängas 1,5 år för renoveringen. Finns också förslag för 80 mkr. Det finns ett utjämningssystem mellan Sveriges kommuner, där förslag finns som Ånge skulle tjäna på. Kommunen har infört en bonus för sjuksköterskor, som kan ge 100 tkr på 5 år, vilket givit hela 11 sökande till aktuell tjänst, vilket är bra. Högt elpris gör att Hermanboda kraftverk ger kommunen bra intäkt. Över 30 öre/kwt är vinst. Behövs stödboende för unga med förståndsnedsättning. Planerar bygga om barnomsorgs-lokaler, ev. på Spångbro. 50-60 i kö för bostad i höghuset vid Spångbro. Migrationsverket säger upp 55 lägenheter. ÅFA höjde inte hyran på 10 år, vilket lett till att man tappar 4-5 mkr per år. Sten-Ove påminner om att många äldre har dålig kunskap om att man har rätt till bostadstillägg.

Att kunna använda digitala verktyg i verksamheter byggs ut. T x vid ansökan om bygglov. Även för att klara bemanningen. Istället för att åka och titta in på natten till vårdtagare kan
t. ex. värmekamera användas. Det ska då ha godkänts av vårdtagaren. Man funderar på att ordnas kurser för att få ut kunskap. Oenigheten mellan oppositionspartierna i kommunfullmäktige om vilken som ska bli oppositionsråd beklagar han.  SD kommer in i varje nämnd. Uppdrag Gransknings reportage dagen innan om 145 lurade kommuner berördes. Ånge har bara blivit mycket marginellt utsatt för detta. 80 födda barn i kommunen per år. Trångt i barnomsorgen ett par år. Fina lokaler på Kapllbacken. Vindkraftverksutbyggnaden har stopp för nya tillstånd 3 år. Sten-Ove menar att det krävas personal lokalt för att sköta dem, vilket ger arbetstillfällen. Problemet med bullerstörning upplevs olika för olika människor.

På fråga om bidrag till pensionärsföreningar, där SKPF Grankotten får 5270 kr framkommer att SKPF:s distriktsordförande Ingemar Andersson håller på med en länssammanställning. Bättre lekpark efterfrågas i Ånge. Vikbron kommer att få bidrag, då det är viktig symbol för Torp. I St Olofsleden ökar vandrandet. Boende efter leden skriver upp alla som passerar. Selånger församling satsar mycket på leden. Sten-Ove påpekar att Ånge tätort hade rekordhöga 60 % röstade på Socialdemokraterna.

Under frågestunden tas upp en speciell väg i Ljungaverk, bredband, hastighetsbegränsning,
fartkamera vid Bolbyskolan. inbrott i sommarstugor är folk oroliga för, överfallsvåldtäkter mycket ovanligt, i lägenheter vanligt, som inte alltid anmäls, 2 nya poliser till Ånge i november, öppen mottagning nu 3 dar/vecka, i nov 5 d/v. pass på 5 dar, stor brist på järnvägsreparatörer – utbildning planeras. Med detta avtackas Sten-Ove med hjärtlig applåd efter en timmes information.

Göran Jonsson informerar sedan om SKPF:s Månadsbrev.
Finns nu en ny hemsida, där det inledningsvis har varit problem. Försäkrade i Folksam, telefonnummer till Kramfors är borttaget, återstår 0771-950950. Inrapportering av medlemsavgifter. Förbundsavgiften oförändrad 110 kr. Distrikts- och klubbavgift rapporteras i november.

Göran fortsatte med rapport från möte med KPHR, som var ett bra möte.
Målat på parkeringen, där man inte får parkera för att bilar ska kunna ta sig fram när lastbilar blockerar utfarten.  P-skivor kommer och ska vara klart i december. Bevakningsföretag ska kolla. Man sätter tiden när man kommer dit. Parkeringstid 2 timmar på Torget. Andra parkeringar i närheten 30 min. Badhuset – Göran Jonsson och 2 andra ska vara med i möten om åtgärder. Hälsocentralen i Ånge – Fotvården har begränsade resurser och det blir för lång tid mellan besöken. Ny läkare provanställs 3-6 månader. Hörslingor – Fungerar inte på Gillet i Folkets Hus och ej heller i fullmäktigesalen.
Göran Jonsson fortsatte: Rampen utanför Coop mot parkeringen ska i höst byggas om med en förlängning. Olle Wikman och Göran Jonsson åker på utbildningar 16-17 oktober. Olle på valberedningsutbildning. Många nya medlemmar har tillkommit. Resa planeras till Tonhallen i Sundsvall för att se uppträdande av Helen Sjöholm och Anna Stadling benämnd Sånger i vintermörkret 12 december. Senast anmälan 15 oktober. Kostnad 750 kr för entré och buss. Extradans torsdag 8 november med Anders Berggren. Medlemöte torsdag 15 november.