Guidad visning av Kungliga slottet

| 20 augusti 2022

Den 3 november kl. 13 inbjuder vi till guidad visning av någon av Stockholms slotts representationsvåningar. Visningen tar ca 45 minuter.

Entréavgift: 80 kr för medlem, 120 kr för icke medlem.

Anmälan ska vara oss till handa senast den 12 september. OBS! begränsat antal deltagare. Avvakta kallelse innan du betalar (kallelse kommer ca: 14 dagar före visning). Läs vidare i ”Nya rutiner för anmälan och betalning till våra aktiviteter”.