OBS! Nya rutiner för anmälan och betalning till våra aktiviteter

| 24 januari 2022

Från och med januari 2022 ändrar vi våra rutiner för anmälan och betalning.

Anmälan till våra aktiviteter, som är bindande, sker under expeditionstid måndag-onsdag kl 10-13, till tel. 08-618 35 80 eller 076-024 50 87 alternativt med e-post till ”stockholm.avd2@skpf.se” eller med vanlig post till, SKPF Avd. 2, Störtloppsvägen 12, 129 47 Hägersten. Ange tydligt namn, personnummer/medlemsnummer och telefonnummer avseende alla deltagare du anmäler.

Betalning sker till bankgiro 5471-4696. Vänligen ange i meddelandefältet ditt namn och vilken aktivitet betalningen avser. Vid anmälan till aktiviteter med begränsat antal deltagare, avvakta bekräftelse innan du betalar in avgift.

Undrar du över något kontakta oss på telefon eller e-post enl. ovan.