Rapport från avdelning 2´s årsmöte den 7 mars 2019-03-21

| 25 april 2019

Torsdagen den 7 mars höll avdelning 2 sitt årsmöte i Hägerstens Medborgarhus.Ett mycket välbesökt möte med en glad och positiv stämning.

Avdelnings 2:s årsmöte

Glädjande för oss alla var att vår förbundsordförande Berit Bölander satt ordförande vid mötet. Berit som tidigare varit både avdelning 2:s och ordförande i distrikt Stockholm.

Till styrelsen valdes :
Omval på 2 år av ordförande Meta Lindqvist
Ordinarie ledamöter omval på 2 år: Margret Andersson, Margaretha Persson och Stig Bergqvist
Suppleanter på 1 år: Inga Lundvall, Margareta Bohman och Yvonne Roy
Revisor på 2 år: Henry Holmström
Revisor ersättare på 1 år: Lennart Sommar och Ilja Dahlborg Sternberg
(1 år kvar på innevarande mandatperiod: Anita Andersson och Gunilla Wästersjö Michailidis,
Revisor: Rudolf Sandberg)

Mötets ordförande avtackades med blommor och två av avdelningens trogna medarbetare tackades Margareta Carlson med Guldnål och Inga Lundvall med Silvernål och blommor och en förhoppning om ett fortsatt långt arbete i styrelsen.

Efter mötet bjöds deltagarna på kaffe, smörgås och en kaka samt en otroligt uppskattad musikunderhållning av Erik Linder och Fredrik Wide.

Tack alla medlemmar som närvarande och gjorde detta till ett fint årsmöte

Meta Lindqvist