Restriktioner och åtgärder i samband med pandemin

| 24 januari 2022

Så här hanterar vi restriktionerna i samband med pandemin

Vi lever i en minst sagt föränderlig värld och när vi nu befinner oss mitt i en ny våg av den pågående pandemin kan förutsättningarna för våra aktiviteter förändras praktiskt taget från en dag till en annan.

Vi följer noga utfärdade restriktioner och folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer givetvis i vår verksamhet att tillämpa de vid varje tillfälle gällande restriktionerna.

I nuläge innebär detta att vi tvingas ställa in eller senarelägga alla hitintills planerade aktiviteter under våren 2022 men arbetar vidare för att hitta alternativa aktiviteter som med kort varsel kan genomföras så snart restriktionerna lättnar. Alternativa aktiviteter som inte kräver lång framförhållning och som kan ställas in med kort varsel utan stora kostnader för föreningen. Det skulle kunna vara t.ex. kortare utflykter i mindre grupper, utomhusaktiviteter som vid dåligt väder enkelt kan ställas in etc. Tyvärr kan vi, för att få ut inbjudan till dessa aktiviteter, inte enbart förlita oss på vår tidning SKPF Veteranerna utan kommer även att använda oss av vår Hemsida och av Facebook. Som alltid är vi öppna för förslag från våra medlemmar.

Vid större sammankomster måste vi reservera oss för att vi kanske måste kontrollera att deltagarna kan uppvisa giltigt vaccinations-/covidbevis. Detsamma gäller även för aktiviteter som inkluderar t.ex. restaurangbesök eller teaterbesök även om vår grupp är liten.

Kontakta oss per telefon om du är osäker på vad som gäller vid den tidpunkt då du önskar delta i någon av våra aktiviteter.

Styrelsen/Gunilla Wästersjö Michailidis