SKPF avd. 2 - Styrelsen

| 5 oktober 2021

Kort presentation av styrelseledamöterna och deras uppdrag och arbetsuppgifter

Sedan årsmötet den 17 juni har styrelsen följande sammansättning:

Ordförande: Margareta Bohman

Vice ordförande: Margit Hammarström

Kassör: Benita Rosberg

Sekreterare: Margreth Andersson

Övriga ledamöter: Margaretha Persson, Anita Andersson och Gunilla Wästersjö Michailidis

Suppleanter: Inga Lundvall och Hugo Klappenbach

 

 

IT ansvarig och administratör av avdelningens Facebook-konto: Margit Hammarström

Ansvarig för avdelningens sidor i SKPF Veteranerna och administratör av avdelningens hemsida: Gunilla Wästersjö Michailidis

Resekommittén (planerar och genomför resor och utflykter): Anita Andersson och Inga Lundvall

Kultur- och Studiekommittén (planerar och genomför studiecirklar, studiebesök och övrig kulturverksamhet): Margareta Persson och Hugo Klappenbach

Ansökan om bostadstillägg (information, råd och stöd): Margreth Andersson

 

Expeditionen på Störtloppsvägen 12 i Västertorp  har telefontid måndag, tisdag och onsdag 10.00-13.00 och är då även öppen för besök.

Måndagar tjänstgör Margareta Bohman, Margit Hammarström, Benita Rosberg och Margreth Andersson

Tisdagar tjänstgör Anita Andersson och Inga Lundvall

Onsdagar tjänstgör Margaretha Persson, Hugo Klappenbach och Gunilla Wästersjö Michailidis