Aktiviteter vid Yttertjärn.

| 17 januari 2021

En varm dag i Juli kom förrådet på plats vid Yttertjärn.

Ett förråd har satts upp vid Yttertjärn som ska användas till bänkar, galler och ved.  Bryggan är förstärkt då den blev lite kutryggig under förra vintern. All annan aktivitet är lagt på is av orsaker vi alla känner till. Så hoppas vi innerligt att div. aktiviteter kommer igång igen detta år.

Text Eileen Dalen.