Årsmöte

| 18 februari 2020

Årsmöte på medborgarhuset den 11 feb. 2020.

Vi inleder mötet med lunch som bestod av landgångar, kaffe och kaka. ordförande Maj Lis Vidman hälsade de drygt 50 medlemmarna välkommen.

Mötet började med fastställande av dagordningen, därefter hölls en tyst minut för bortgångna medlemmar. Efter revisionsberättelse och verksamhetsberättelse lästs upp beviljades ansvarsfrihet för styrelsen. Omval av sittande styrelse. Till festkommitte valdes Mariann Lindmark, Eva Lövgren och Ingalill Högberg. Vi avslutade mötet med lotteridragning och ett stort tack och” Var rädda om er”från Maj Lis.

 

Text Birgitta Renberg och Eileen Dalen.