Kommunens tillgänglighetsråd

| 24 maj 2024

Den 15 maj hade vi möte i tillgänglighetsrådet, där olika frågor och synpunkter togs upp. Ordförande är Ulf Isaksson.

Projektet “Ung omsorg” (15 till 17 år). Ungdomarna besöker äldreboenden och aktiverar dom äldre på helgerna med allt som kan ge en guldkant i tillvaron.

Att det är bra äldreomsorg i kommunen kommer att lyftas fram på kommunens hemsida och på sociala medier. Det är oftast det dåliga som hörs tyvärr.

De digitala infoskyltarna utanför samhället, kommer att startas upp igen. Frågor om infoskylt i samhället (turistinfo) debatterades.

Riktlinjer för bostadsförsörjning sker 1gång pr. mandatperiod.

Kommunala hälso och sjukvården erbjuder personer födda 1943, i eget boende ett förebyggande hembesök. Syftet med besöken är att främja hälsa, förebygga ohälsa, fallolyckor och  att skapa trygghet. Målgruppen, 47 pers, har fått brev med erbjudande, kontakt har tagits om besök önskas. 60% har tackat ja.

Övriga frågor:

Finns det offentliga toaletter som är öppna morgon och kväll?  Svar: Nej.

Varför står det Arvidsjaur hemtjänst på kommunens bilar? Frågan tas vidare.

Kultur i vården behövs också för funktionshindrade. Frågan tas vidare.

Vilka undersökningar görs rörande äldreomsorg och personer med fuktisjonsvariation? Detta finns i Kolanda under öppna undersökningar. https://wwwkolandase/

Finns det lokalt patientråd? Detta är en fråga för Regionen.

Hur är bemanningen under sommaren?  Enligt socialchefen ser det ok ut i dagsläge.

Kompetensförsörjning för äldreomsorgen i framtiden? En enorm utmaning. Kompetensförsörjning är verksamhetens största fråga. Vi måste lösa detta genom att se på andra arbetssätt. Tex, vad utbildad personal ska göra och vad “någon annan” ska göra.

3 pers. från Synskadades Riksförbund kommer att vara i Cafeterian på hälsocentralen den 28/5. man kan få hjälp och tips när glasögon inte hjälper.

Musikprojekt 2024 i samarbete med flera, hade uppträdande på Länsmansgården. Personalen försvann och ingen hälsade välkommen eller tackade för underhållningen. Information kommer att vidarebefodras till berörd chef.

Text Eileen Dalen.