Kommunens tillgänglighetsråd

| 20 april 2024

Den !3 mars var det möte med kommunen.

Minnesantäckningar från KPR den 13 mars.

Rådet vill ha nya riktlinjer och har förslag på detta. Vi upplever att arbetsordningen inte blev bra efter omorganisationen. Kommunen tittar på detta och återkommer.

Lena Ruth informerade om att fullmäktigesalen ska byggas om nästa år. Rummet kommer att vändas så det blir mera funktionellt. Den fina målningen från 1947 ska vara kvar också ev dörrarna.

Hon informerar också om att kommunen har kontinuerlig generell chefsutveckling.

Det är problem med hissen upp till fullmäktigesalen och det blir inte bättre framöver pga. MSB har krav på säkra passager.

Peter Öhman informerade om renoveringen på Ringelsta.

Skylt med belysning ute ska det också bli

Han svarar på hur klagomål ska hanteras och det ska vara skriftliga klagomål, mail, eller att man ringer upp chefen  på den enheten det gäller. Det ska uppföljas av ansvarig chef som tar upp det med medarbetarna.

Peter säger att personalfrågan är en utmaning, det finns inte utbildad folk.

information borde gå ut till allmänheten om att vi har en mycket god äldreomsorg tex. via media.

Hiss i hyreshus, behovet ökar med en åldrande befolkning. Arvidsjaurshem har fått i uppdrag att genomföra en marknadsundersökning om behov av flera familjehus i Arvidsjaur.

Nästa möte med kommunen är den 15 maj. Kom med funderingar och synpunkter på vad som  ska tas upp.

 

Text Eileen Dalen