Föreningsaktiviteter

| 16 september 2021

Nu är de flesta fullt vaccinerade och det känns tryggt. Vi i styrelsen ser fram emot att träffa er alla men vi följer FHM:s rekommendationer när vi möts. Styrelsen har planerat några aktiviteter under hösten. Se våra träffar. Varmt välkomna till våra träffar.