Medlemsmöte 20 april 2022

| 3 maj 2022

Inbjudna gäster: Socialchef Peter Öhman, Beredkapssamordnare Mikael Degerman Ordförande Lisbeth Olsson informerade från föreningen om kommande aktiviteter bl a Grillträff i maj/juni och surströmming 25 augusti. I övrigt redogjordes från Rådet för Pensionärer och funktionsvarierade.

Socialchefen: Peter Öhman informerar

För närvarande är det ett stort rekryteringsbehov till äldreomsorgen. Den undersköterskeutbildning som funnits i Arvidsjaur har lagts ner p g a att det inte finns några sökanden. Befolkningen i Arvidsjaur blir äldre, friskare och bor hemma. Det gör att behovet av personal är stort i nu och framtiden.

Förändringar inom socialtjänsten idag:

Äldresomsorg:

 • Hemtjänsten ökar. De som vill och kan, ska få bo hemma så länge det är möjligt.
 • Det finns 6 hemtjänstgrupper i Arvidsjaur och 1 hemtjänstgrupp i Glommersträsk.

Totalt: 35 personal. Det blir mycket bilkörning för den som arbetar. I nuläget jobbas det med att se över hur man på bästa sätt skall kunna förbättra arbets-förhållandena för personalen så det blir så bra som möjligt för brukaren.

 • Det fanns många ledig platser på Ringelsta under pandemin, men nu är det normalläge igen. Även på Ringelsta håller de på att fräscha upp miljön i huset (entré, tvättstugor, korridorer mm)
 • Särskilda boendeplatser (SÄBO) har en kort handläggartid
 • Hälso- och sjukvården fungerar bra.
 • Det finns sjukgymnast och många sjuksköterskor
 • Ett nytt projekt mellan kommun och landsting ”Nära vård” har startat 2020. Det handlar om personcentrerad vård Det bygger på att brukarna inte bl a skall behöva onödigt resande fram och tillbaka till VC och lasarett. Brukaren skall kunna få besök och hjälp i hemmet så långt det går. Ansvarig för detta projekt är Regionen (landstinget). Kommunen har er bjudits 700 000:- för att upprätta en handlingsplan för detta.
 • Alla 80 åringar erbjuds ett hembesök av sjukgymnast, sjuksköterska och arbetsterapeut för att kommunen skall kunna kartlägga vilket behov som finns idag och i framtiden
 • Idag erbjuds outbildade personer som jobbar inom äldreomsorgen att jobba 50% och utbildning 50% för att få en godkänd utbildning inom äldreomsorgen. Kommunen står för kostnaden. Idag är det 9 personer som gör det.
 • SKPF:s ordförande tog upp diskussionen ang kosten för de äldre. Vad gör man idag på arbetsplatserna för att ”förgylla” tillvaron för de äldre, ex dukning mm
 • SKPF:s ordförande presenterade den plan som avdelningen har gjort ang ”Matsituationen”. Den har tidigare presenterats för Arvidsjaurs kommuns ledning och chefer inom socialtjänsten.
 • Ringelstas dagverksamhet håller på att starta upp. Skall ha sin verksamhet i källaren. Tjänsten är utannonserad

 


Beredkapssamordnare: Mikael Degerman informerar

Kommunens krisledningsnämnd har ansvar att vart 4:e år utvärdera krisplanen.

Det skall göras varje ny mandatperiod. I planen ingår:

 • Hur jobbar kommunen?

(Risk- och sårbarhetsanalys, risker?)

 • Vilka kriser kan drabba oss som kommun?

(Avbrott vattenförsörjning, stora väderlekskatastrofer, större olyckor, höjd beredskap av skyddsrum etc)

 • Är vi förberedda? Vad kan vi göra själva?

Vad förväntar jag mig av kommunen? Vad har vi för beredskap själva? Vem skall hjälpa vem?

 • Skyddsrum?
 • OBS! Viktigt att skaffa en radio där krisinformationen kommer att ges Sveriges Radios P4.
 • All kommunens personal har sin krigsplacering på sina arbetsplatser.

På MSB:s hemsida kan alla gå in och läsa vad som gäller!

Medlemmar som var närvarande var 32 personer. Mötet avslutades med kaffe/the och smörgås.

      

Socialchef: Peter Öhman                                                 Beredkapssamordnare: Mikael Degerman

 

Mötesdeltagare                                                                           Mötesdeltagare

Text Lisbeth Olsson Foto Kenneth Ruth