Välkommen till SKPF Pensionärerna!

SKPF-pensionärerna - Avdelning 68 i Luleå

Välkommen till vår avdelning i SKPF Pensionärerna!

Vår expedition och föreningslokal finns på Tullgatan 9 i Luleå.
I din medlemsfolder "Medlemsinformation 2020" finns telefonnummer till de förtroendevalda.
Vi har Inga fasta öppettider på avdelningsexpeditionen..

Avdelningsfakta

  • Medlemsavgift per år: 180 kr/ år (2020)
  • Antal medlemmar: 1740
  • Ordförande: Staffan Ek
  • Telefon: 070-553 91 72
  • Mejl: [email protected]
  • Adress: c/o Staffan Ek, Västra Varvsgatan 24 A, 972 36 Luleå

En givande gemenskap!

  • Hos oss kan du resa, gå på kurs, njuta av kultur och träffa nya och gamla vänner!
  • Vi erbjuder trygga försäkringar genom avtal med Folksam
  • Ta del av generösa rabatter via ditt medlemskort
  • Vi arbetar för medlemmarnas intressen i alla frågor som rör pensionärslivet!
Bli medlem här

Nyheter från avd 68

INSTÄLLDA medlemsaktiviteter resterande tid av 2020

juni 2020 | Den pågående Coronapandemin har fått oanade konsekvenser. Hela världen påverkas och än kan ingen förutse ett slut. I mars 2020 beslutade styrelsen för SKPF avdelning 68 att ställa in samtliga planerade aktiviteter till och med sommaren 2020. Styrelsen befarar nu att Pandemin kommer pågå under lång tid framöver. Vår bedömning är att även om det kommer lättnader i de restriktioner som hälsomyndigheterna föreskriver kommer medlemmarna undvika delta i aktiviteter på grund av smittorisken. Styrelsen har därför beslutat att ställa in samtliga resterande aktiviteter under 2020. Läs mer här

Inställda medlemsaktiviteter under första halvåret 2020

mars 2020 | INSTÄLLDA MEDLEMSAKTIVITETER Läs mer här

Medlemsförmåner