Kristianstad, avd 25

Välkommen till vår lokalavdelning i SKPF Pensionärerna!

Hos oss är alla pensionärer och förtidspensionärer oavsett yrke eller tidigare anställning alltid Välkomna att bli medlem i SKPF.
Även maka/make eller sambo är Välkomna som medlem även om de ännu inte är pensionärer.

Expeditionens adress är Stridsvagnsvägen 12
291 39 Kristianstad Krinova vid Högskolan.
Vi har juluppehåll. Öppnar igen tisdagen den 21 januari
Normalt har vi har öppet tisdagar mellan kl 10.00-12.00
Vi önskar alla en riktig GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR
Hjärtligt välkomna

Våra aktiviteter hittar du längre ner på denna sidan.

Aktiviter finns även på Skånedistriktets externa hemsida, se länk i faktarutan.

Avdelningsfakta

 • Medlemsavgift per år: 180 kronor år 2020
 • Antal medlemmar: 1940 (2020-01-01)
 • Öppettider: 10.00-12.00 tisdagar Då har vi även telefontid 044-100213
 • Ordförande: Karl-Erik Oredsson
 • Telefon: 0708-968571
 • Mejl: [email protected]
 • Adress: Postadress Humlevägen 2, 29162 Kristianstad
 • Distriktets hemsida

En givande gemenskap

 • Hos oss kan du resa, gå på kurs, njuta av kultur och träffa nya och gamla vänner!
 • Vi erbjuder trygga försäkringar genom avtal med Folksam
 • Ta del av generösa rabatter via ditt medlemskort
 • Vi arbetar för medlemmarnas intressen i alla frågor som rör pensionärslivet!
Bli medlem här

Aktiviteter

18/02

Kristianstad, avd 25: Årsmöte

Årsmöte med Bingo

Läs mer här

Årsmöte på Hemgården kl 14.00-16.00 Programet är Årsmöte. Underhållning av Bengan. Musik och sång. Fika och Bingo Lotteri Hjärtligt Välkomna Styrelsen Du som är medlem kallas till årsmöte. ÅRSMÖTE Härmed kallas du till SKPF avd 25 Kristianstad Årsmöte den 18 februari kl 14.00 på Föreningarnas hus Hemgården i Kristianstad. Följande handlingar finns tillgängliga mötesdagen: Dagordning, Verksamhetsberättelse år 2019, Ekonomisk berättelse 2019, Revisionsberättelse år 2019. Budgetförslag år 2020, Valberedningens förslag Dagordning §1 Mötet öppnas. §2 Parentation. §3 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst §4 Dagordningen. §5 Val av ordförande till Årsmötet. §6 Val av sekreterare till Årsmötet. §7 Val av två justerare tillika rösträknare §8 Verksamhetsberättelsen för 2019. §9 Resultat och balansräkningen för 2019 §10 Revisionsberättelsen för 2019. §11 Ansvarsfrihet för styrelsen. §12 Förslag till budget 2020 §13 Val av Ordförande 2 år §14 Val av 1 styrelseledamöter för 2 år och 2 ersättare för 1 år §15 Styrelsens förslag till uppdrag i SKPF avd 25 §16 Val av Distriktsombud och ersättare §17 Nominering: a. Nominering av 1 till distriktsstyrelsen b. Nominering av 1 ersättare till distriktsstyrelsen b. Nominering av 1 ersättare försäkringskommittén Distrikt Skåne §18 Val Kongressen §19 Valberedningen § 20 Rapporter. § 21 Skrivelser § 22 Avslutning

Anmälan

Avdelningssida: Kristianstad, avd 25

17/03

Kristianstad, avd 25: Vårmodevisning

Vårmodevisning

Läs mer här

Vårmodevisning på Hemgården kl 14.00-16.00 Visning av Vårens och Sommarens modekläder. Det är Damshopen och Dressman som visar upp sin kollektion. Fika och Lotteri Hjärtligt Välkomna Styrelsen

Anmälan

Avdelningssida: Kristianstad, avd 25

21/04

Kristianstad, avd 25: Vårmöte

Vårmöte med Bingo

Läs mer här

Vårmöte på Hemgården kl 14.00-16.00 Program Vårmöte Underhållning Ingrid Lundkvist Musik och Sång. Fika Bingo Lotteri Hjärtligt Välkomna Styrelsen

Anmälan

Avdelningssida: Kristianstad, avd 25

Nyheter från avd 25

Julfest

december 2019 | Julfest med Lucia på Hemgården SKPF avd 25 Kristianstad. Den 10 december anordnade SKPF avd 25 i Kristianstad sin traditionella julfest på Hemgården. Kl 13.00 var 85 st medlemmar samlade till ett fint dukat julbord. Läs mer här

Café träff på Hemgården

november 2019 | SKPF avd 25 anordnade Caféträff på Hemgården i Kristianstad SKPF avd 25 Kristianstad. Den 5:e november samlades ett 65-talet medlemmar till Caféträff på Hemgården i Kristianstad. Ordförande Karl-Erik Oredsson hälsade alla hjärtligt välkomna. Eftermiddagens program Läs mer här

Trivselträff på Fjällbacka

november 2019 | Trivseleftermiddag SKPF avd 25 i Kristianstad anordnade en trivseleftermiddag på Fjällbacka i Fjälkinge onsdagen den 30 november med ett 40-talet besökare. SKPF:s ordförande Karl-Erik Oredsson hälsade alla hjärtligt välkomna. Programmet bestod av sång och musik Läs mer här

Visa fler

Medlemsförmåner