Malmö, avd 10

Sommaren har anlänt till Malmö. Läget börjar se bättre ut när det gäller corona och många har blivit vaccinerade. Mycket som vi normalt har gjort har blivit inställt vilket har varit tråkigt för alla. Vi kunde genomföra vårt årsmöte 6/3 med femtio pesoner.Vi hoppas att kunna starta som normalt under hösten igen. En resa till Skagen är planerad 31/8-2/9 . All information om resan finns nu tillgänglig på vår hemsida. Vi fortsätter givetvis att deltaga i digitala forum för att kunna vara med och tillvarata våra medlemmars intressen. Vi kommer att finnas på vår expedition enligt angivna tider men kommer att ha telefonkontakt i första hand. Vi har lagt ut lite på vår hemsida som kan vara till hjälp i den digitala vardagen . Vi vill önska alla våra medlemmar en riktigt bra sommar.

Ni kan även besöka skånedistriktets hemsida www.skpfskane.se

Avdelningsfakta

En givande gemenskap

  • Hos oss kan du resa, gå på kurs, njuta av kultur och träffa nya och gamla vänner!
  • Vi erbjuder trygga försäkringar genom avtal med Folksam
  • Ta del av generösa rabatter via ditt medlemskort
  • Vi arbetar för medlemmarnas intressen i alla frågor som rör pensionärslivet!
Bli medlem här

Aktiviteter

31/08

Malmö, avd 10: Bussresa till Skagen

Medlemsresa till Skagen 31/8-2/9

Läs mer här

Nu har ni möjlighet att följa med på en resa till Skagen för våra medlemmar. Kostnad 2950kr per person tillägg för enkelrum 500kr. Anmälan görs till vår expedition på telnr: 040-128850 eller på mail: [email protected] Sista anmälningsdag 30/6 Inbetalning görs på bankgiro 5421-5397 senast 18/7 skriv Skagen och ert namn och personnummer på inbetalningen. Anmälan är bindande. I resans pris ingår: Bussresa, Middag på båtresan, två hotellövernattningar på Hotelpetit i Skagen, två frukostar och inträde på aktiviteter på hemresan. Vi kommer att lägga ut programmet för resan när det är helt klart.

Anmälan

Person: Kerstin eller Lennart

Epost: [email protected]

Tel: 040-128850

Avdelningssida: Malmö, avd 10

Nyheter från avd 10

Konferens Äldreomsorgen i Malmö

juni 2021 | Konferensen rörande äldreomsorgen i Malmö har blivit uppskjuten ett flertal gånger beroende på pandemin. Nu verkar det som den kommer att genomföras i början av januari 2022. Professor Finnur Magnusson och fil.dr Åsa Alftberg från Malmö Universitet har tagit fram en enkät som riktar sig mot 65 plussare i Malmö. Avsikten är att resultatet av inkomna svar skall redovisas på konferensen. Det är bra om så många som möjligt deltager i enkäten. För att delta i enkäten klicka på länken nedan och följ instruktionerna Läs mer här

Styrelsen

juni 2021 | Efter vårt årsmöte ser vår nygamla styrelse ut så här: Ordförande:  Ulla-Britt Mattisson                                              Läs mer här

Årsmöte Avdelning 10 Malmö 2021-06-03

juni 2021 | Äntligen kunde vi hålla vårt årsmöte som blivit framflyttat på grund av pandemin. Årsmötet hölls på Motettens Folkets Hus i Malmö. Vi kunde genomföra mötet fysiskt med 50 personer närvarande. Det var en god och positiv stämning då dom flesta tyckte det var trevligt att träffas personligen, efter en lång tid utan personliga möten. Det avhandlades sedvanliga möteshandlingar och information om vad vi planerar framåt. Vi informerade om den planerade Skagenresan. Mötet avslutades med en god landgång och kaffe med kaka. Läs mer här

Visa fler

Medlemsförmåner