Årsmötet 2022

| 12 mars 2022

Information från årsmötet

Årsmötet genomfördes 10 mars 2022 på S:t Paulusgården i Hedemora.

Det var 24 st medlemmar som deltog.

Verksamhetsberättelsen föredrogs och alla paragrafer godkändes av deltagarna. Styrelsen har bestått av:

Marianne Hirsch, ordförande

Inger Hjort, viceordförande och kassör

Birgitta Andersson, sekreterare

Ulla Persson, ledamot

Gunilla Sandahl-Almgren, ledamot

Anita Hedqvist, ersättare

Hildur Ihrèn, ersättare

Lilian Palm, ersättare

Ulrika Andersson, ersättare

Revisorer 2021 har varit:

Inga-Lill Hernberg, Hedemora

Lars-Åke Lönnberg, Avesta

Gunnel Collheim, ersättare Avesta

Valberedning:

Anita Tärneborg, Avesta

Christina Larsson, Hedemora

Det blev omval på alla utom Lilian Palm som ersätts av Inger Svensson, Avesta

Rapporter från möten, KPR (Kommunala Pensionärsrådet), Friluftsdag, Cirklar. Kongressen 2021 som genomfördes i Bålsta.

Det gjordes val till distriktsstyrelsen, distriktets rep.skap, ombud till ABF.

Det kom upp en fråga om vi som medlemmar i SKPF får hyra Kommunals stugor och Anita Hedqvist informerade

om att det får vi göra. Man får ringa till Kommunal där man vill hyra.

Vårmötet är bestämt till 10/5 2022 i Avesta. Höstmötet 12/10 2022 i Hedemora. Årsmötet 2023 blir 9/3 i Avesta.

Vi sålde lotter med många vinster som var skänkta. Vi avslutade med att äta goda pajer.