Aktiviteter inställda

| 2 februari 2021

Avdelningen avvaktar med att arrangera och bjuda in till olika aktiviteter intill dess Folkhälsomyndigheten meddelar att vi äldre kan börja leva som innan pandemin och börja träffas inomhus som tidigare.