En tredje hälsocentral öppnar i Boden

| 1 september 2022

Den politiska regionledningen har beslutat att en tredje hälsocentral ska öppnas i Boden.

Ett projekt har skapats med ambition att redan 1.10 öppna en hälsocentral i f d Erikslund hälsocentrals lokaler i Boden. Den nya centralen kommer att heta Lärkan.

Lokalerna hyrs av regionen på 5 år med möjlighet till förlängning ytterligare 3 år.

Därefter ska Lärkans hälsocentral flyttas till nya (nybyggda lokaler?) i Boden. Vart flytten sker är ännu oklart.

Upptagningsområde för nya hälsocentralen Lärkan är samma som för förra Erikslunds hälsocentral.

Inom kort kommer det vara möjligt att lista sig på Lärkan. Start av verksamheter kommer sannolikt att dröja någon månad, personalrekrytering pågår. Annonsering i lokalpress kommer att ske närmare att verksamheten startar. Vi kan troligen räkna med att det sker i anslutning till årsskiftet.

Vi fick en intressant information om hur man är tänkt att arbeta på den nya hälsocentralen Lärkan.