Kommunens strategiska plan 2020-2022

| 14 maj 2019

SKPF avd 220 har tillsammans med övriga pensionärsföreningar i Bodens kommun lämnat in synpunkter inför kommunens beslut om strategisk plan för 2020-2022. Synpunkterna framgår i bifogad text.

2019 synpunkter strategisk plan inlämnat