Resa till IKEA

| 4 maj 2023

Avd 220 planerar en resa till IKEA den 25 maj. Senaste anmälan den 22 maj till Eila Hämäläinen tel 070 3903618. Pris 250 kr som betalas till pg 482117-9 i samband med anmälan. Mer info kommer i Gratistidningen