Distriktsfest i Iggesund 24 aug 2023

| 24 augusti 2023

Distriktsfest med SKPF Pensionärerna Gävleborg.

På fm underhållning av Olle Hillström som
bl. a framförde dikter av Elsie Bäcklund Sandberg som Olle själv har tonsatt.
På em kom FHS, tre musiker som bjöd på allt från Elvis till sin egna roliga texter.
Förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg informerade från kongressen och det nya handlingsprogrammet. God lunch/kaffe serverades under dagen. Mycket uppskattad dag av oss ca 200 medlemmar