Kalender

april 2022

Onsdag  4 maj
   Släktforskning, onsdag jämn vecka kl 13:30  Simonsland

Fredag  6 maj
  Våra fåglar kl 09:30  Simonsland

Tisdag  10 maj
  Månadsmöte kl 14:00  Ribbingsgården

Onsdag  11 maj
  Släktforskning, onsdag ojämn vecka kl 13:30  Simonsland

Onsdag
 18 maj
  Släktforskning, onsdag jämn vecka kl 13:30  Simonsland