Ordförande har ordet

| 15 mars 2023

Till alla medlemmar i SKPF avdelning 283

Kära vän!

Det här blir mitt sista medlemsbrev, i alla fall av den här typen. Vid årsmötet i fredags avgick jag som ordförande och lämnade styrelsen. Det innebär att jag inte längre kan förmedla inblickar från dess arbete.

I sju år har jag lett föreningen. Det har mestadels varit roliga år. Mindre roligt var det naturligtvis, när vi under ganska precis två år drabbades av pandemirestriktioner och tvingades ställa in det allra mesta av vår verksamhet. Desto roligare är det att vi nu kan träffas igen och jag har kunnat konstatera att vi snabbt fick ny vind i seglen tack vare att de allra flesta av våra medlemmar finns kvar och är sig ganska lika. Men detta är nu historia.

Låt oss hellre se framåt! Naturligtvis kommer jag inte att lämna föreningen. I stället ser jag med spänning fram emot att få ta del av allt som den nya styrelsen kommer att hitta på. Med fullt förtroende lämnar jag över ledningen till Ulf och hans gäng. Lycka till med ert arbete!

Innan jag slutar vill jag passa på att påminna om månadsträffen den 21 mars med Stort Påsklotteri och musikunderhållning av Ralph Anestig. Hoppas att vi ses då!

Med dessa ord vill jag tacka er alla för visat förtroende, för trevliga möten, gott kamratskap, trivsamma samtal och många glada skratt.

Ta väl hand om er själva och varandra och glöm inte att peppra den nya styrelsen med goda idéer!

Bästa hälsningar  

Birgitta