ÅRSMÖTET är framflyttat

oktober 2020

Årsmötet är framflyttat till onsdagen 19 maj klockan 14.00.

Årsmöte 2021

Årsmötet som  enligt stadgarna skall vara senast i februari är framflyttat till senare under året. Alla avdelningar har fått meddelande från förbundet att vi får göra ett undantag i år på grund av pandemin. Årsmötet är onsdag 19 maj klockan 14.00. För mer information ring  till Pelle (070-3336711).

Dagordning vid årsmöte med SKPF avd. 29 Degerfors onsdag 19 maj 2021. 

 1.  Mötets öppnande
 2.  Parentation (Utgår)
 3.  Dagordning
 4.  Val av presidium

Ordförande   (Bengt Persson)

Sekreterare   (Inga-Britt Nilsson)

Protokolljusterare 2 st.   Håkan Karlsson och Pelle Gräsberg

 1.  Verksamhetsberättelse
 2.  Ekonomisk redovisning
 3.  Revisorernas berättelse
 4.  Beslut om ansvarsfrihet
 5.  Val (Se förslag från valberedningen)
 6.  Gästerna har ordet (Inga gäster närvarande)
 7.  Utmärkelser och avtackningar (Finns inga)
 8.  Underhållning (Finns ingen)
 9.  Kaffe och lotteridragning (Utgår)
 10.  Avslutning

 

FÖRSLAG PÅ FUNKTIONÄRER VID ÅRSMÖTE 2021 

Ordförande                                           Per Bäckman Omval 2 år 2021-2022

Sekreterare                                           Inga-Britt Nilsson Omval 2 år 2021-2022

Ledamot                                                 Stina Jansson Omval 2 år 2021-2022

Kassör                                                     Berti Arnelid Kvarstår

Ledamot                                                 Viola Norrman Kvarstår

Styrelseersättare                                Berit Johansson Omval 1 år

Styrelseersättare                                Gun Ehrnström Nyval 1 år

 

Revisor                                                  Karin Persson Kvarstår

Revisor                                                  Lisa Svensson Omval 2 år 2021-2022

Revisorsersättare                              Elisabeth Hamberg Omval 1 år

Revisorsersättare                              Bengt Persson  Omval 1 år

 

Kaffekommitté                                   Stina Jansson Omval 1 år

                                                                 Anita Happonen Nyval 1 år

                                                                 Vivianne Agtorp Omval 1 år

                                                                 Anna-Britt Karlsson Omval 1 år

                                                                 Berit Johansson Omval 1 år

                                                                 Birgitta Svensson Omval 1 år

                                                                 Viola Norrman Omval 1 år

                                                                 Gun Ehrnström Omval 1 år

 

Försäljare åror                                   Viviann Jönsson Omval 1 år

                                                                  Sonja Andersson Omval 1 år

Representanter                                  Inga-Britt Nilsson Omval 1 år

till Distriktets                                    Bertil Arnelid Omval 1 år

representantskap                             Stina Jansson Omval 1 år

                                                                 Viola Norrman Omval 1 år

                                                                 Berit Johansson Omval 1 år

Ersättare                                              Bengt Persson Omval 1 år

                                                                 Gun Ehrnström Nyval 1 år

 

Valberedningen                                 Styrelsen med Per Bäckman                  

                                                                 som sammankallande

 

KPR-ombud                                        Stina Jansson och Viola Norrman

(Kommunens                                     Valda på styrelsemöte    

Pensionsråd)                                                                                                            

Per Bäckman                                      Vald på styrelsemöte                                                   

Ersättare      

 

                                            

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

Styrelsen för SKPF avdelning 29 avger följande berättelse över verksamhetsåret 2020:

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande:                                Per Bäckman

Vice ordförande:                        Stina Jansson

Kassör:                                         Bertil Arnelid

Sekreterare:                                Inga-Britt Nilsson

Ledamot:                                     Viola Norrman

Ersättare:                                    Berit Johansson, Gun Ernström

Revisorer:                                   Karin Persson, Lisa Svensson

Revisorsersättare:                     Elisabeth Hamberg, Bengt Persson

Studieorganisatör:                    Styrelsen

Reseledare:                                 Bengt Persson

Valberedning:                            Styrelsen, sammankallande: Per Bäckman

MEDLEMMAR:

31 december var medlemsantalet 390 st.

MÖTEN

Under året har vi hållit 2 protokollförda medlemsmöten inklusive årsmöte och 2 protokollförda styrelsemöten samt 3 möten där anteckningar enbart gjordes.

REPRESENTATION                            

Stina Jansson och Viola Norrman representerar avdelning 29 i KPR. Per Bäckman har deltagit i SKPF:s resegrupp samt i distriktsstyrelsen. Per Bäckman har varit ledamot i distriktets valberedning.

Per Bäckman och Stina Jansson har ingått i arbetsgruppen för Folkparksdagen i Svartå. Representanter från styrelsen har deltagit i övriga avdelningars årsmöten. Representanter från styrelsen har deltagit i distriktets och förbundets utbildnings- och konferensdagar. 

VERKSAMHET 

Januari:             Information om vårens kommande cirklar.

Information av konsumentrådgivare Marianne Stenström.

Februari:           Årsmötesförhandlingar därefter underhållning av Strömtorparna.

Födelsedagskalas 4 april.

På grund av Coronapandemin ställdes all verksamhet för 2020 in tills vidare.

Ekonomi och fackliga kontakter

SKPF avdelning 29 framför härmed ett stort tack till Landstinget genom SKPF distrikt Örebro län för ekonomiska bidrag. Ett innerligt tack till våra medlemmar som troget kommer på våra möten samt skänker gåvor till lotterierna och inte minst den goda köplusten av lotter.

 

STUDIER OCH KURSER

Årets studieverksamhet har varit väldigt sparsam på grund av Coronapandemin. Vi har endast haft stavgången.

STUDIER befriar oss från att inte ha något att göra! 

RESOR OCH AKTIVITETER

Inga resor eller annan aktivitet har förekommit.

 

SLUTORD 

Vi vill på detta sätt tacka alla våra medlemmar för att ni valt ett medlemskap i SKPF.

Ju fler medlemmar, desto mer kan vi göra tillsammans. Medlemsavgiften ska naturligtvis användas för att genomföra bra och roliga aktiviteter.

Förtroendevalda och medlemmar ska tillsammans skapa meningsfull samvaro och utvecklande verksamhet.

Ett stort TACK!

Degerfors i februari 2021 

Per Bäckman        Stina Jansson             Bertil Arnelid      Inga-Britt Nilsson      Viola Norrman

Ordförande            Vice ordförande        Kassör                    Sekreterare                   Ledamot

 

 

Det var inget HÖSTMÖTE i oktober 2020 på grund av coronaepidemin. Vi har gjort ett förslag på Verksamhetsplan och Budget för år 2021 som vi presenterar här. Budgetförslaget överensstämmer nästan helt med den budget som vi hade till det här året 2020. Sedan får vi verkligen hoppas att vi blir av med coronan så att det blir som vanligt igen! Kanske inte under våren, men senare efter sommaren 2021,

Verksamhetsplan för 2021

Vår målsättning är att verka för medlemmarnas sociala gemenskap och trivsel genom att arrangera medlemsmöten, studiecirklar, resor och utflykter. Tyvärr har verksamheten under våren 2020 stått stilla, men om vi kommer fram till ljuset i tunneln, ska den bedrivas som tidigare med studiecirklar, resor och fyra medlemsmöten på våren och tre på hösten. Det är endast stavgången som har fortsatt med sina vandringar i våras och nu under hösten. Några längre resor är givetvis ännu inte planerade, men blir det några resor kommer vi att informera om dem på våra medlemsmöten och på hemsidan. Vi får verkligen hoppas att covid-19-epidemin tar slut och att ett bra vaccin kommer till, så att verksamheten blir normal med möten, cirklar och resor år 2021.

Klicka här för att läsa både Verksamhetsplan och Budget för 2021:

Verksamhetsplan och Budget för 2021

(I datorn går det bra att få fram PDF-filen, men i mobilen kan det vara svårare)