Distriktets årsmöte 2021

| 3 september 2021

Information från årsmötet 2021

 

Distriktets årsmöte genomfördes på Lilltorpet i Falun. Utifrån att det fortfarande fanns restriktioner att efterfölja, så var det ett corona-anpassat möte som hölls på dansbanan.

Efter en lättare lunch och underhållning av Trio Fobi så startade årsmötet. Till presidiet valdes Anders Wennberg som ordförande och Marianne Hirsch som mötets sekreterare. På årsmötet behandlades styrelsens verksamhet- och räkenskapsberättelse, revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för styrelsen. Som ny ordförande valdes Ann Chrona, nyval ordinarie ledamot Per-Olov Knuts, nyval av ersättare Beth Holzmann och Anders Wennberg.  Som försäkringsinformatör valdes Per-Olov Knuts, revisor ordinarie Jan Belin och ersättare Inger Wahlman samt Anders Wallén, Solveig Hansson, Iris Carlsson Rustas och Birgitta Andersson till valberedningen.

På årsmötet avtackades Solveig Hansson för hennes stora engagemang som ordförande under 10 år i Distriktet med blommor, en guldnål och presentkort. Anders Pettersson avtackades som ledamot i distriktsstyrelsen med blommor och presentkort.

Efter avtackningarna delades det ut hedersutmärkelser till förtroendevalda som haft uppdrag inom distriktet i 6 år respektive 9 år med en silver eller guldnål.

Årsmötet fastställde höstmötet 2021 till den 27 oktober i Borlänge och årsmötet den 7 april 2022 i Avesta.