Distriktets höstmöte 2021.

| 21 november 2021

Information från höstmötet 2021

Distriktets  höstmöte (representantskapet) genomfördes på Mellsta Camping i Borlänge. Mötet hölls i restaurangen och för de som kom långväga ifrån, så serverades kaffe innan mötet startade.

Ann Chrona hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Till ordförande för mötet valdes Ann Chrona och sekreterare Marianne Hirsch. På höstmötet behandlades budget och verksamhetsplan 2022, arvoden och uppkopplingskostnader 2022, regler för uppvaktning mm av aktiva förtroendevalda 2022 samt medlemsavgift för distriktet 2022.

Ulla-Britt Johansson , Marianne Hirsch och Per-Olov Knuts, kongressombud, rapporterade från del 2 av kongressen som genomfördes på Aronsborg utanför Uppsala.

Ann Chrona påminde om Distriktets årsmöte (representantskapsmöte) den 7 aptil 2022 i Avesta.

Efter höstmötet serverades kaffe och smörgås.