höstmöte 2020

| 16 november 2020

Information från höst möte 2020

Ett Corona anpassat representantskatmöte genomförde Distriktet på Kulturhuset Svanen i Borlänge den 28 okt
Där behandlades och beslutades verksamhetsplan och budget för 2021. Medlemsavgiften beslutades att vara oförändrad.
Vi beslutade också om att ha en friskvårdsdag som förhoppningsvis kunna genomföras sista veckan i augusti 2021 i Malung på Orrskogen för våra medlemmar om inte Covid-19 strular till det.
Distriktets avdelningar rapporterade att mycket av deras verksamhet har ställts in på grund av Corona.
Nu är allas hopp att år 2021 ska bli bättre och att vi kan ha en mer normal verksamhet.