Kassörer på kurs

| 10 oktober 2021

Distriktets kassörer har fått en fortbildning i konsten att vara förtroendevald med ekonomiskt ansvar. "Kassörernas roll i Distrikt & Avdelningar" av o med Jan Belin.

Efter en  inledande fikastund med god smörgås och allmänt mingel skulle kassörerna få en fortbildning i “Kassörernas roll i Avdelningar och Distrikt”. Vilket också innefattade “Bokföringens grunder”, “Skatteverkets regler” och “Ekonomiska bidrag m.m.”.

Föredragande var vår egen eminenta revisor Jan Belin. P-O Knuts, kassör i avd.57, försökte att hålla “den röda tråden” medan Jan satte ännu fler myror i huvudet på Ulla-Britt Johansson (avd.108), Karin Hansson (distriktet), Gun Olmats (avd.92), Jan Lindholm (avd.6) och Solveig Hansson (avd.90). Deltagarna fick också ställa frågor som uppkommit under tiden som de haft uppdraget och inte fått utredda, varpå Jan svarade att det skulle nog klaras upp under dagen.

Distriktets ordförande, Ann Chrona, tog sig också tid att titta in mellan två uppdrag för att förkovra sig i bokföringens värld.

Jan gjorde sitt bästa för att bringa ordning bland siffror, debet, kredit, balans, revision och mycket annat som det handlar om i ekonomin. Resultatet blev ännu fler frågetecken som Jan ändå lyckades räta ut, de flesta av, under dagen.

Något som blev klart var i alla fall att Revisorn är en stor resurs som borde utnyttjas mer och oftare. Alltså konstaterades att gruppen måste mötas igen, speciellt innan bokslut ska genomföras nästa gång!

Ordföranden i avdelningar och distrikt ska delges konsten att kunna betala räkningar/fakturor då kassören är frånvarande av någon anledning. Vad som även kom upp “på tapeten” var vad avdelningar och distrikt egentligen “behöver” och “göra”. 1.Verksamhetsplan, därmed och därefter forma 2. Budgeten. Den behöver inte vara en önskelista men nära på. Budget i balans är egentligen inte riktigt trovärdig, enligt Jan. Viktigare att titta på tidigare år, kanske inte just pandemitiden, men analysera, revidera och justera.

Dagen avslutades med en fika innan avfärd hem varvid alla tackade Jan för en mycket givande dag med all information och delgiven kunskap.

Vid pennan och observatör för dagen, Anna-Riekje!