KPR/RPR utbildning

| 20 november 2023

KPR/RPR utbildning för avdelningarna ledamöter.

Birgitta Andersson, utbildningsansvarig, kallade alla KPR och RPR ledamöter i hela distriktet till utbildning på ABF i Borlänge den 22 mars. Marianne Hirsch, ordförande i avdelning 109 från Avesta, höll i utbildningen. Det var KPR ledamöter som representerade alla avdelningar i distriktet och RPR som representerar distriktet i Region Dalarna. Det var många diskussioner. Arbetet i varje KPR och RPR fungerar olika i respektive kommun och i regionen. Det är även olika frågor som är aktuella i varje kommun. Det delades in ledamöter i grupper för att diskutera närmare vilka frågor och hur det fungerar i respektive KPR och RPR.
Många upplevde att det tyvärr blev mer som informationsmöten, vilket man vill ändra på!